top of page
Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

Akademi üzerindeki kontrol ve cezalandırma politikalarının en yoğunlaştığı dönemde, “Farklı bir akademiyi nasıl mümkün kılabiliriz?” sorusunda ortaklaşan Kampüssüzler, Nisan 2016’da kuruldu. Kampüssüzler olarak birlikte çalıştık, tartıştık, paylaştık, dönüşmeye ve dönüştürmeye çabaladık ve ürettik. Ders ortaklıkları ya da kolektifleri adını verdiğimiz etkinlikler, birlikte tasarlayıp ürettiğimiz atölyeler, yaz okulları, çoklu oturumlar, okuma ve çalışma grupları, seminerler, saha çalışmaları düzenledik. İlişkisel, karşılıklı ve dinamik süreçlerin öğrencileriyiz, öğrenmeye devam ediyoruz.

Manifesto

Kampüssüzler, bilginin disiplinlere ayrıştırılmasına karşı bilginin bütünselliğini ve ilişkisel yapısını savunur. Doğa bilimleri, toplumsal bilimler, sanat ve edebiyat disiplinlerinin keskin hatlarla ayrışmasını reddeder.

Yüksek öğretimde alışkın olduğumuz, konusunda “uzman” bir akademisyenin dinleyici konumundaki öğrencilere seminer vermesi şeklindeki öğrenme- öğretme biçimlerine karşı, öğrenenlerin etkileşiminden bilgiyi birlikte üretmeye evrilen bir ...

Ne Yapıyoruz?

Emek

Akademisi

Toplumsal alanda emekle ilişkilenerek karşılıklı, ilişkisel bilgi üretme ve emek sorunlarına karşı ortak bir platform olma iddiası taşır

Çalışma

Okuma

Grupları

Çalışma - Okuma grupları ders ortakları ve kolektiflerini oluşturmak üzere oluşturulmuşlardır.

Lisansüstü

Çalışma

Grupları

Lisansüstü çalışmaların

kolektif gölge danışmanlığını ve özgür bir platformu hedefler.

Ders Modülleri Oluşturma

"Disiplinsiz", ilişkisel, karşılıklı dinamik ders modülleri ve içerikleri oluşturma çabasıdır. 

Ne Yapıyoruz?

Ne Yaptık?

Nisan 2016’daki başlangıç çalışmalarımızdan sonra 3 hazırlık atölyesi ve lisansüstü/lisans öğrencileriyle 3 atölye gerçekleştirdik:

01

HAZIRLIK ATÖLYELERİ

02

İSTANBUL

03

DERSİM

04

ALİAĞA

Ne Yaptık?

Bize yazabilirsiniz...

Thanks! Message sent.

İletişm
bottom of page